MAKALELER

Makalelerimiz; hadiselerin günübirlik tarfından ziyade  kısa, orta ve uzun vadeli muhtemel tesirlerini tesbit,  teşhis ve tedaviye matuf bir muhteviyatta olacaktır.

SOHBET, SÖYLEŞİ, MÜLAKAT

İlmiyle amil şahıslarla yapacağımız sohbet, sözleşi ve mülakatlarla, hakikatlerin yaşanılabilir ve tatbik edilebilir tarzını, ortaya koymaya gayret srafedeceğiz inşallah

SORU - CEVAP

Yazarların hususi iletişim kanalları veya web sitemizin umumi iletişim kanalları üzerinden sual edilen mevzuları, ihtisas sahasına münasip bir tarzda cevaplandıracağız inşallah

RESİM ve VİDEO

Belirli konu başlıklarında bilgilendirme amacıyla yapılmış resim ve video çalışmaları 

PANEL, KONFERANS, SEMPOZYUM

Tarihsel süreç içerisinde öne çıkan konularla ilgili düzenlenen konferans, panel, sempozyum veya çalıştay faaliyetleri

MECMUA ve KİTAP

Gerek site muhteviyatımızla ilgi ve gerekse de okuyucu açısından faydalı bulnan içeriklerin neşredilmesi.

Yükleniyor