KİM CUMHURİYET İSTER ?

Kim cumhuriyet istemez ki ?

Diktatörler cumhuriyet istemez mesela.

Çünkü kendi fikrinden başkasına önem vermezler.

Kim gibi ?

Trump gibi mesela...

Trump gibiler başkasının fikrine kıymet vermediği gibi kendi gibi düşünmeyenlerin hayatını dahi hiçe sayar.

Onların bu tavırları sadece fertler için de değildir. Trump gibiler için farklı değer yapılarına sahip milletler dahi bir hiç hükmündedir.

Lakin gel gör ki, Trump cumhuriyetçidir !

Nasıl olur ? Olan olmuş… Dahası da var...

Dilerseniz asrımızdaki cumhuriyet anlayışını Trump üzerinden okuya devam edelim.

Öyle ya, günümüzün en modern ülkesinin, en cumhuriyetçi başkanı bu işi bize öğretemezse başka kim öğretebilir ki ?

 

Mesela, Trump’a göre beyaz ırk, üstündür…

Müslümanların fişlenmesi gerektiğini düşünür...

Camilerin siyasetin kontrolünde olması gerektiği fikrindedir…

İşkenceye varan sorgu metotlarını tasvip eder…

Mültecilere şiddet uygulanmasını ister…

Uluslararası anlaşmaları hiç hükmünde kabul eder...

Kendini beğenmeyenlere hakaret eder…

Teröristleri methedip, onlarla beraber hareket eder…

 

İşte tüm bu saydığım vasıflar, günümüzdeki modern cumhuriyet anlayışının bir yansımasıdır.

Şimdi dilerseniz elin gavurunu bir tarafa bırakıp, bizdeki cumhuriyetçi anlayışa bakalım. Öyle ya belki adam halkı için cumhuriyetçidir, bize ise cumhuriyetin gavurluğunu yapıyordur.

 

Bizim buralarda cumhuriyet denilince ilk akla Atatürk gelir.

O halde biz de, cumhuriyeti bizzat kurucusu olan Atatürk’ten soralım. Cevaplarını da (Trump'ta olduğu gibi) icraatları üzerinden okuyalım.

Yıl 1923, Atatürk Cumhuriyeti ilan eder.

Hemen akabinde cumhuriyet anlayışını şu tarzda tatbik eder;

En evvel, Cumhur-u İslam'ı temsil makamındaki halifeyi sürgüne gönderir...

Cumhur-u Mü'min'in yasası hükmğndeki şer'i kanunları lağveder.

İtalyan, Fransız ve Alman hukuku temelinde yeni bir anayasa yazar…

Kılık kıyafet yasası çıkarır, cumhurun nasıl giyeceğini kendisi belirler…

Bin yıllık örfi, içtimai ve sosyal anlayışı elinin tersiyle itip, yeni bir medeni hukuk çizer…

Cumhurun bin yıldır kullandığı harfleri bir gecede yasaklar, sabahında alimle-cahil aynı sırada yeni alfabeyi talim eder…

Şimdi vicdanı teseffüh etmemişlere soruyorum;
Böylesi bir cumhuriyeti kim ister ?
Cumhur ister mi ?
Elbette istemez.
Cumhur, hakiki cumhuriyeti ister.
Hakiki cumhuriyet ise, ferdin iki dünya saadetini esas alan İslamî Cumhuriyettir.

İslamî cumhuriyet ise; ferde, yaradılış hikmetine münasip bir tarzda muamele etmekle beraber, onun fikrine ve kişiliğine değer vermek, anlaşmazlık durumlarında ise neticeyi istişarelerle belirlemekle olur.

Bu tarzda olmayan muamelenin adı cumhuriyet değil, diktatörlüktür.

 

 

 

metin@aczmendi.com

Yükleniyor